Vad är KUPLA?

Projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur (2018–2020) stöder välbefinnandet och studieförmågan hos högskolestuderande, ökar högskolegemenskapernas beredskap att förebygga rusmedelsproblem och främjar en studiekultur som bygger på gemenskapskänsla och tillgänglighet. KUPLA uppmuntrar till en öppen diskussion om rusmedel och psykiskt välbefinnande inom högskolegemenskaperna.

Läs mer