Ammattilaiselle

Korkeakoulun ohjaus- ja hyvinvointityötä tekevillä on tärkeä rooli opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukijoina, opiskelukyvyn ylläpitäjinä ja yhteisöllisyyden edistäjinä. Päihdehaittoja ehkäisevä ja mielen hyvinvointia edistävä työ on keskeinen osa korkeakoulun hyvinvointityötä, ja näihin teemoihin KUPLA-hanke tarjoaa tukea.

Hankkeessa tuotetaan korkeakoulun henkilöstölle suunnattu koulutusmalli ja opas, jossa käsitellään päihdehaittojen ehkäisyä ja mielen hyvinvoinnin edistämistä osana ohjaus-, opetus- ja hyvinvointityötä sekä vahvistetaan valmiuksia päihteiden käytön puheeksiottoon. Lisäksi hanke tukee korkeakouluyhteisöjä opiskelijoiden päihdeohjelman kehittämisessä ja jalkauttamisessa.