Lähikuva käsistä jotka pelaavat pelikonsolin ohjaimilla

Vad är spelfostran?

Problem orsakade av rusmedel och spelande förebyggs med stöd av rusmedels- och spelfostran. Vad tänker utbildarna i spelfostran Jenni och Niclas om sitt arbete? Vad känns givande och vad motiverar en? Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf förebygger rusmedels- och spelproblem, precis som namnet ger upphov till. Verksamheten inkluderar flera olika arbetssätt och målgrupper. Bemötandet av barn och unga i skolmiljön hör till de mest väsentliga arbetssätten. Då vi diskuterar förebyggande rusmedelsarbete bland barn och unga pratar vi om rusmedels- och spelfostran. …

Lue lisääVad är spelfostran?

Kuva takaa päin kun joukko nuoria aikuisia kulkee eteenpäin toisistaan kiinni pitäen.

KUPLAs tutorutbildningar finns nu också på svenska

KUPLAs tutorutbildningsmaterialer är nu publicerad på svenska. De svenskspråkiga utbildningar kan laddas ner här: 1. Tutorns roll 2. Planering av tutorverksamheten 3. Tutorns grupphandledningsfärdigheter, grupprocessen och en trygg atmosfär 4. Mångfald och inkludering i tutorverksamheten 5. Studieförmåga och psykisk hälsa 6. Rusmedlens roll i studiegemenskapen Tutorutbildningar på svenska, finska och engelska kan också laddas ner här (Google Drive).

kulttuurin muuttajat – kulturförändrare

Vilken roll har alkoholen i studiekulturen? Är alkoholbruk alltid en privat angelägenhet? Dricker varje ”normal” studerande alkohol? Kulttuurin muuttajat – kulturförändrare är KUPLA-projektets kampanj, som ställer studerande frågorna ovan och några till. Syftet med kampanjen är att väcka diskussion om vilken roll alkoholen har i studiegemenskapen och studiekulturen. Kampanjen vill även påminna om att varje generation studerande kan påverka studiekulturen: vilka evenemang ordnas, vilka är metoderna för att skapa gemenskap och vilka traditioner upprätthålls och vilka förändras. Kulturen förändras om …

Lue lisääkulttuurin muuttajat – kulturförändrare