kulttuurin muuttajat – kulturförändrare

Vilken roll har alkoholen i studiekulturen? Är alkoholbruk alltid en privat angelägenhet? Dricker varje ”normal” studerande alkohol? Kulttuurin muuttajat – kulturförändrare är KUPLA-projektets kampanj, som ställer studerande frågorna ovan och några till. Syftet med kampanjen är att väcka diskussion om vilken roll alkoholen har i studiegemenskapen och studiekulturen. Kampanjen vill även påminna om att varje generation studerande kan påverka studiekulturen: vilka evenemang ordnas, vilka är metoderna för att skapa gemenskap och vilka traditioner upprätthålls och vilka förändras. Kulturen förändras om …

Lue lisääkulttuurin muuttajat – kulturförändrare