KUPLAn uutiskirje 3/2018

Oulun, Helsingin, Vaasan ja Kokkolan korkeakoulut ja opiskelijat lähtevät luomaan vaihtoehtoja kostealle opiskelijakulttuurille Viisi korkeakoulua ja opiskelija- ja ylioppilaskuntaa lähtee rakentamaan yhteisöllistä ja päihdehaittoja vähentävää opiskelukulttuuria yhteistyössä KUPLA-hankkeen kanssa. ” Opiskelijoiden hyvinvointi, johon päihdehaittojen ehkäisy kuuluu, on kaikkien asia. Siksi on tärkeää, että hankkeeseen saatiin mukaan sekä korkeakouluja että opiskelijajärjestöjä” kertoo KUPLA-hankkeen projektipäällikkö Sarianna Palmroos. Lue lisää EHYTin sivuilta: http://www.ehyt.fi/fi/oulun-helsingin-vaasan-ja-kokkolan-korkeakoulut-ja-opiskelijat-lahtevat-luomaan-vaihtoehtoja Päätöitä ei voi tehdä käytöstä poissa olevalla päällä Turun yliopiston suomen kielen ja talouselämän viestinnän lehtori Riitta Koskimies kirjoittaa KUPLAn …

Lue lisääKUPLAn uutiskirje 3/2018

”Jokaisen oma asia” ja miksi siitä pitäisi puhua?

Mitä jos olen väärässä? Mitä jos se vaikuttaa meidän työkaveruuteen jotenkin haitallisesti? Onko se nyt oikeastaan minun asiani ottaa sitä puheeksi? Monet suomalaiset pitävät alkoholinkäyttöä jokaisen omana asiana. Siksi myös siitä ─ toisen alkoholinkäytöstä ─ puhuminen koetaan vaikeana. Suuri osa suomalaisista on kuitenkin joskus ollut huolissaan läheisen alkoholinkäytöstä. THL:n Juomatapatutkimuksen (2016) mukaan alkoholia käyttäneistä 15─29-vuotiaista noin 16 % on saanut läheiseltään kehotuksen vähentää alkoholinkäyttöä viimeisen vuoden aikana. Vastaavan kehotuksen työpaikalla tai oppilaitoksessa on saanut vain 1,1 % alkoholia käyttäneistä samasta …

Lue lisää”Jokaisen oma asia” ja miksi siitä pitäisi puhua?

Opiskelukyvyn ABC

Opiskelukyvyn ABC

Opiskelukykymalli on luotu reilu kymmenen vuotta sitten yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kanssa. Mallia on lähdetty kehittämään työkykymallin pohjalta. Kuten työkykymallikin, opiskelukykymalli on dynaaminen eli kaikki sen osat vaikuttavat myös toinen toisiinsa. Opiskelukykymallin kehittäminen lähti tarpeesta eritellä, mistä asioista yliopisto-opiskelijoiden opiskelukyky muodostuu. Opiskelukykymallin laatimisen apuna on käytetty Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusta (KOTT).  YTHS:n toteuttamia korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksia on toteutettu nyt jo viidesti, ensimmäisen kerran vuonna 2000 ja uusin tutkimus on vuodelta 2016. Tutkimusten perusteella tiedetään laajasti opiskelijoiden terveyteen, hyvinvointiin ja opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja myös siitä, miten nämä tekijät ovat …

Lue lisääOpiskelukyvyn ABC

Ehkäisevän päihdetyön peruskäsitteet

Ehkäisevän päihdetyön peruskäsitteet

KUPLA-hanke edistää korkeakouluissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä – siis mitä? Sosiaali- ja terveysalaa tuntemattomalle ehkäisevä päihdetyö käsitteenä ja asiana saattaa olla hyvin tuntematon, vaikka itse asia ei ole mitään rakettitiedettä. Tämä kirjoitus esittelee ehkäisevän päihdetyön taustaa ja peruskäsitteitä.

KUPLAn uutiskirje 2/2018

KUPLA esittäytyi kirkon oppilaitostyöntekijöille KUPLAn Sarianna Palmroos ja Emi Maeda kävivät esittelemässä hanketta kirkon oppilaitostyöntekijöiden verkostotapaamisessa 2.10. Samalla keskusteltiin oppilaitospastorien, diakonien ja nuorisotyönohjaajien kanssa siitä, miten päihteiden käyttö näkyy heidän työarjessaan. Hanke nähtiin tärkeänä ja tarpeellisena. Kirkon oppilaitostyöntekijät ovat keskeisessä roolissa opiskeluhyvinvointityön suunnittelussa ja toteuttamisessa korkeakouluyhteisöissä. Osa heistä tekee myös yhteistyötä opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa muun muassa opiskelijatuutorikoulutuksissa, joissa he kouluttavat esimerkiksi vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaitoihin sekä puheeksiottoon liittyvistä teemoista. Kirkon oppilaitostyöntekijät myös kohtaavat työssään sekä opiskelijoita, joilla on ongelmia päihteiden …

Lue lisääKUPLAn uutiskirje 2/2018

Puhtia syksyyn

Uusi lukuvuosi on pyörähtänyt käyntiin ja on aika sukeltaa opintojen pariin. Päivien pimentyessä syksyn myötä mieleen saattaa hiipiä tuntemuksia siitä, että kesällä kerätty energia alkaakin hiipua. Erilaiset opiskelutehtävät alkavat muistuttaa suuria ponnisteluja vaativia, ylitsepääsemättömiä vuoria. Tässä muutamia vinkkejä omasta jaksamisesta huolehtimiseen opintojen tuoksinassa. HUOLEHDI ITSESTÄSI Muista pysähtyä välillä itsesi äärelle. Havainnoi missä oman jaksamisesi rajat ovat, opettele priorisoimaan asioita ja aikatauluttamaan tehtäviä (vinkkejä ajanhallintaan voit löytää täältä: https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/hallittua-ajankayttoa/). Muistuta itseäsi siitä, että et voi mitenkään jaksaa loputtomiin ilman hengähdyshetkiä itsellesi …

Lue lisääPuhtia syksyyn

Piirroskuvassa opiskelijahahmoja opiskelemassa ja olemassa yhdessä

KUPLAn uutiskirje 1/2018

KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hanke (2018–2020) tukee korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistää …

KUPLA-pinssi Pedaforum 2018 -julistetta vasten

KUPLA Peda-forumissa 15.-16.8.

KUPLA-hanke osallistui Turussa järjestettyihin Peda-forum -päiviin 15.-16.8. Peda-forum on yliopisto-opetuksen ja oppimisen kehittämisen verkosto, joka järjestää vuosittain kokoontumispäivät korkeakoulupedagogiikan kehittäjille. Tänä vuonna tapahtuman teemana oli ”Tulevaisuuden opettajuus – opettajuuden tulevaisuus”, eli opettajuuden muutokset tulevaisuusvisioiden näkökulmasta. KUPLA-hankkeen Sarianna Palmroos ja Emmi Lehtinen osallistuivat paitsi seminaarin työpaja- ja luentotarjontaan, myös pitivät Peda-forumissa oman työpajan. Paja käsitteli opiskelijoiden päihdeohjelmien käyttöä opiskelijoiden ohjauksen välineenä. Kesän aikana KUPLA-hankkeessa on perehdytty eri korkeakoulujen opiskelijoiden päihdeohjelmiin. Opiskelijoiden päihdeohjelma on toimenpideohjelma opiskelijoiden päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi. …

Lue lisääKUPLA Peda-forumissa 15.-16.8.