Piirroskuvassa opiskelijahahmoja opiskelemassa ja olemassa yhdessä

KUPLAn uutiskirje 1/2018

KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hanke (2018–2020) tukee korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistää …

KUPLA-pinssi Pedaforum 2018 -julistetta vasten

KUPLA Peda-forumissa 15.-16.8.

KUPLA-hanke osallistui Turussa järjestettyihin Peda-forum -päiviin 15.-16.8. Peda-forum on yliopisto-opetuksen ja oppimisen kehittämisen verkosto, joka järjestää vuosittain kokoontumispäivät korkeakoulupedagogiikan kehittäjille. Tänä vuonna tapahtuman teemana oli ”Tulevaisuuden opettajuus – opettajuuden tulevaisuus”, eli opettajuuden muutokset tulevaisuusvisioiden näkökulmasta. KUPLA-hankkeen Sarianna Palmroos ja Emmi Lehtinen osallistuivat paitsi seminaarin työpaja- ja luentotarjontaan, myös pitivät Peda-forumissa oman työpajan. Paja käsitteli opiskelijoiden päihdeohjelmien käyttöä opiskelijoiden ohjauksen välineenä. Kesän aikana KUPLA-hankkeessa on perehdytty eri korkeakoulujen opiskelijoiden päihdeohjelmiin. Opiskelijoiden päihdeohjelma on toimenpideohjelma opiskelijoiden päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi. …

Lue lisääKUPLA Peda-forumissa 15.-16.8.