”Jokaisen oma asia” ja miksi siitä pitäisi puhua?

Mitä jos olen väärässä? Mitä jos se vaikuttaa meidän työkaveruuteen jotenkin haitallisesti? Onko se nyt oikeastaan minun asiani ottaa sitä puheeksi? Monet suomalaiset pitävät alkoholinkäyttöä jokaisen omana asiana. Siksi myös siitä ─ toisen alkoholinkäytöstä ─ puhuminen koetaan vaikeana. Suuri osa suomalaisista on kuitenkin joskus ollut huolissaan läheisen alkoholinkäytöstä.

THL:n Juomatapatutkimuksen (2016) mukaan alkoholia käyttäneistä 15─29-vuotiaista noin 16 % on saanut läheiseltään kehotuksen vähentää alkoholinkäyttöä viimeisen vuoden aikana. Vastaavan kehotuksen työpaikalla tai oppilaitoksessa on saanut vain 1,1 % alkoholia käyttäneistä samasta ikäryhmästä, ja terveydenhuollossa 1,6 %. Tutkimusten mukaan puheeksiotto on tehokas keino ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.

Läheiset paitsi huomaavat enemmän haittoja, myös ottavat alkoholinkäytön puheeksi herkemmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö oppilaitoksissa tai työpaikoilla huomattaisi haittoja. Kynnys ottaa asia puheeksi on kuitenkin ymmärrettävästi paljon korkeampi. Olisikin tärkeää, että puheeksiottamiseen kannustettaisiin ja tarjottaisiin myös koulutusta, korkeakouluissa etenkin opettajille ja ohjaushenkilöstölle mutta myös opiskelijajärjestöaktiiveille ja vertaistuutoreille. Opettajiin verrattuna opiskelijatoverit havaitsevat usein helpommin ja varhaisemmassa vaiheessa päihteiden käyttöön, jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

Päihteiden käyttö ja mielenterveyden pulmat eivät usein näy päällepäin, eikä niiden tunnistamiseen ole yksittäistä merkkiä. Tunnusmerkkejä on koostettu erilaisiksi listoiksi, mutta sen sijaan että odottaisi tiettyjen kriteerien täyttymistä, on usein parempi luottaa omaan intuitioon: siihen tunteeseen, joka kertoo, että nyt kaikki ei ole kohdallaan.

Huolen ilmaiseminen kannattaa, vaikka se ei aina automaattisesti johda siihen, että toinen motivoituu hakemaan apua. Ottamalla huolesi puheeksi viestität välittämistä ja empatiaa, ja jo sillä on usein yllättävän suuri merkitys. KUPLA-hanke haastaa sinut pohtimaan ja kokeilemaan huolen puheeksiottoa: Onko opiskeluyhteisössäsi, työpaikallasi tai lähipiirissäsi joku, jonka jaksaminen mietityttää? Voisitko ottaa asian puheeksi? Vaikka sinulla ei olisi erityistä huolta kenestäkään juuri nyt, voit aina kysyä: ”Miten sulla menee?”.

Katso vinkkejä huolen puheeksiottoon

 

-Sarianna Palmroos