kulttuurin muuttajat – kulturförändrare

Vilken roll har alkoholen i studiekulturen? Är alkoholbruk alltid en privat angelägenhet? Dricker varje ”normal” studerande alkohol?

Kulttuurin muuttajat – kulturförändrare är KUPLA-projektets kampanj, som ställer studerande frågorna ovan och några till. Syftet med kampanjen är att väcka diskussion om vilken roll alkoholen har i studiegemenskapen och studiekulturen. Kampanjen vill även påminna om att varje generation studerande kan påverka studiekulturen: vilka evenemang ordnas, vilka är metoderna för att skapa gemenskap och vilka traditioner upprätthålls och vilka förändras. Kulturen förändras om de studerande förändrar den. Om du känner att alkoholen har en alltför viktig roll för att nätverka och bekanta sig med andra, att man måste förklara sig om man inte dricker, att det är social press på att dricka eller om en del studerande hamnar utanför gemenskapen för att de inte vill använda alkohol, är det dags att förändra kulturen!

Kulturen förändras 30.9–20.10.2019. På kampanjens sidor finns bakgrundsinfo och stöd för kulturförändringar i din egen gemenskap.

Kampanjens sidor: http://kulttuurinmuuttajat.fi/sv/
Kampanjens materialbank: https://drive.google.com/drive/folders/1vxTFlTAwwVa44ECk4896n0KCI7ZNYeye