KUPLA kiittää ja kumartaa

KUPLA-hanke alkoi vuonna 2018 ja on nyt tullut päätökseen. Kolmen vuoden mittaiselle matkalle on mahtunut paljon. Hankkeen aikana olemme suunnitelleet, pilotoineet ja toteuttaneet kolme erilaista koulutusmallia, kohdanneet opiskelijoita ja korkeakoulujen henkilökuntaa, tuottaneet oppaita ja opasmateriaaleja sekä reissanneet ympäri Suomea kouluttamassa ja tutustumassa hankkeen toimintaympäristöön. Kolmeen vuoteen mahtuu myös paljon puhetta, kuuntelemista, kiihkeää debatointia sekä aivotyötä. Nyt on ikään kuin tullut aika laskea kynä pöydälle ja todeta, että meidän aikamme oli tässä – seuraavaksi pallo on korkeakouluyhteisöillä. Me lopetamme, mutta te jatkatte keskustelua, yhteisöjenne tukemista, fuksien vastaanottoa, tapahtumien järjestämistä ja opiskelijakulttuurin kehittämistä.

Mikäli KUPLA-hankkeen aiheet ja teemat kiinnostavat, seuraa yhteistyötahojamme sosiaalisessa mediassa!

@Nyytiry – Tietoa, tukea, toimintaa opiskelijoiden mielen hyvinvointiin
@EHYTry – Ehkäisevää päihdetyötä sekä pelikasvatusta
@yths_fshs – Opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi
@SYL_fin ja @SAMOK_fin – korkeakouluopiskelijoiden paremman huomisen puolesta 

Tässä muutamia summattuja hankkeen työntekijöiden lopputunnelmia:

“En koskaan lakkaa ilahtumasta siitä, miten lämmin, välittävä ja kekseliäs opiskelijayhteisö on loppujen lopuksi. Hankkeen aikana pidetyissä koulutuksissa olen saanut kohdata opiskelija-aktiiveja, joita kiinnostaa kehittää yhteisönsä toimintaa paremmaksi, ja kuulla erilaisista tapahtumiin ja toimintaan liittyvistä ideoista. Opiskelijayhteisön vahvuus on siinä, miten hyvin se pystyy ottamaan mukaan ja toivottamaan tervetulleeksi kaikki yhteisön jäsenet.

Näin lopuksi haluaisin vain sanoa kaikille opiskelijaelämän pelinrakentajille, että te olette tärkeitä. Tuutorit, tapahtumanjärjestäjät ja kaikenlaiset opiskelija-aktiivit, te päätätte, millainen teidän opiskelijayhteisönne on. Teillä on valtava vaikutus siihen, miten hyvin teillä voidaan. Olkaa rohkeita, puhukaa vaikeistakin jutuista, tuulettakaa opiskelijakulttuuria ja välittäkää toisistanne.”

-Emi Maeda

“Antoisaa on ollut että kohderyhmämme tuutorit, tuutoreiden kouluttajat, tapahtumanjärjestäjät ja korkeakoulujen henkilökunta ovat ottaneet meidät todella positiivisesti vastaan. Korkeakouluyhteisö on nähnyt tarpeen materiaalille ja koulutukselle jossa päihteet ja mielen hyvinvointi voidaan ottaa puheeksi kenen tahansa yhteisön jäsenen toimesta. Jokaisella ystävällisellä ja välittävällä kohtaamisella on iso hyvinvointia lisäävä merkitys.

Korkeakouluyhteisöissä on koettu että mielenterveyteen liittyvä stigma on vuosien varrella vähentynyt ja apua ja tukea osataan paremmin hakea. Päihteistä puhuminen koetaan usein mielenterveyttä hankalammaksi aiheeksi ja nyt onkin aika normalisoida puhetta päihteistä ja suunnitella myös etukäteen millaisessa roolissa päihteet ovat opintoihin, opiskelijatapahtumiin ja tuutorointiin liittyen.”

-Emmi Lehtinen

“Parasta KUPLA-hankkeen aikana oli ehdottomasti tuutoreiden, opiskelija-aktiivien sekä korkeakoulujen henkilökunnan kohtaaminen ja kouluttaminen. Oli mielenkiintoista kuulla ajatuksia päihteiden roolista opiskelijamaailmassa ja mielenhyvinvoinnin tukemisesta eri näkökulmista. Mieleeni jäi erityisesti hankkeen viimeinen kevät, kun siirryimme lennosta koulutusten toteuttamiseen etänä.

Hankkeen päättyessä haluan sanoa opiskelijakentälle ja sen parissa toimiville: pidetään kaikki mukana, koska kuten KUPLAn koulutuksissa sanotaan, tarvitsemme kaikenlaisia ihmisiä. On kestävämpää luoda toimintaa, johon on tervetulleita kaikenlaiset opiskelijat, ei vain tietynlaiset.”
-Milla Ruuska

KUPLA-hanke haluaisi vielä kiittää seuraavia tahoja, joita ilman hanke ei olisi ollut mahdollinen:

Ehkäisevän päihdetyön EHYT ry
Nyyti ry
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
Centria-ammattikorkeakoulu
Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta COPSA
Helsingin yliopisto (Ohjausyhteistyön palvelut, BYtdk, MMtdk)
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO
Oulun yliopisto
Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY
Vaasan yliopisto
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY
Oppilaitospastorit
Opiskelijajärjestöt
Koulutuksiin osallistuneet korkeakouluyhteisöjen jäsenet
Kaikki hankkeen somepostauksista tykänneet
Kaikki jotka ovat koskaan kysyneet kaveriltaan “miten sulla menee?”

Vasemmalla: tunnelmat alkuvuodesta, kun voitiin lähteä esim. risteilemään SAMOK:n Lähtölaukaus -risteilylle.

Oikealla: hankkeen viimeisenä päivänä nähtiin etänä, mutta edelleen hymyillen.