KUPLA Peda-forumissa 15.-16.8.

KUPLA-hanke osallistui Turussa järjestettyihin Peda-forum -päiviin 15.-16.8. Peda-forum on yliopisto-opetuksen ja oppimisen kehittämisen verkosto, joka järjestää vuosittain kokoontumispäivät korkeakoulupedagogiikan kehittäjille. Tänä vuonna tapahtuman teemana oli ”Tulevaisuuden opettajuus – opettajuuden tulevaisuus”, eli opettajuuden muutokset tulevaisuusvisioiden näkökulmasta.

KUPLA-hankkeen Sarianna Palmroos ja Emmi Lehtinen osallistuivat paitsi seminaarin työpaja- ja luentotarjontaan, myös pitivät Peda-forumissa oman työpajan. Paja käsitteli opiskelijoiden päihdeohjelmien käyttöä opiskelijoiden ohjauksen välineenä. Kesän aikana KUPLA-hankkeessa on perehdytty eri korkeakoulujen opiskelijoiden päihdeohjelmiin. Opiskelijoiden päihdeohjelma on toimenpideohjelma opiskelijoiden päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi. Monessa korkeakoulussa on meneillään opiskelijoiden päihdeohjelmien päivitys tai korkeakoulun ensimmäisen opiskelijoiden päihdeohjelman työstö. Pajassa käsiteltiin opiskelijoiden päihdeohjelmille olennaisia sisältöjä erityisesti ehkäisevän päihdetyön ja puheeksiottamisen näkökulmasta.

Työpajan osallistujat kaipasivat päihdeohjelmiin lisää konkretiaa käytännön esimerkkien muodossa, jotta ohjelmien soveltaminen käytäntöön olisi mahdollisimman toimivaa. Lisäksi osallistujat olivat havainneet päihdeohjelmissa vahvan kurinpidollisen näkökulman ja toivoivat toisenlaista lähestymistapaa. Harmillisen usein opiskelijoiden päihdeohjelmat keskittyvät kuvaamaan toimenpiteitä, joihin ryhtyä, jos opiskelijan epäillään käyttäneen huumausaineita tai hän tarvitsee apua alkoholin ongelmakäytön lopettamiseksi. KUPLA suosittaakin, että opiskelijoiden päihdeohjelmissa olisi tärkeää keskittyä enemmän päihdehaittoja ehkäisevään näkökulmaan – tehdä pahoinvointiohjelmista hyvinvointiohjelmia.

Työpajan pohjalta koostettiin muutamia vinkkejä hyvään päihdeohjelmaan:

  • Opiskelijoiden päihdeohjelmissa tulisi olla selkeästi näkyvissä ohjelman käytännön toimenpiteet ja käytännöt, sekä ohjelman toteuttajat ja toteutumisen seurantavastuu.
  • On tärkeää ottaa opiskelijoiden päihdeohjelma osaksi ohjauksen perustoimintaa. Opiskelijoiden päihdeohjelma kannattaa mainita orientaatioviikoilla, lukukauden alussa ja osana HOPS-keskusteluja.
  • Koko korkeakouluyhteisö voi tukea opiskelijoiden päihdeohjelmaa esimerkiksi panostamalla yhteisölliseen ilmapiiriin ja tukemalla kaikkia yhteisön jäseniä puheeksiottamisessa tarjoamalla tähän konkreettisia ohjeita ja keinoja.

Opiskelijoiden päihdeohjelma ohjauksen välineenä -pdf on ladattavissa täältä