KUPLAn uutiskirje 2/2018

KUPLA esittäytyi kirkon oppilaitostyöntekijöille

KUPLAn Sarianna Palmroos ja Emi Maeda kävivät esittelemässä hanketta kirkon oppilaitostyöntekijöiden verkostotapaamisessa 2.10. Samalla keskusteltiin oppilaitospastorien, diakonien ja nuorisotyönohjaajien kanssa siitä, miten päihteiden käyttö näkyy heidän työarjessaan. Hanke nähtiin tärkeänä ja tarpeellisena.
Kirkon oppilaitostyöntekijät ovat keskeisessä roolissa opiskeluhyvinvointityön suunnittelussa ja toteuttamisessa korkeakouluyhteisöissä. Osa heistä tekee myös yhteistyötä opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa muun muassa opiskelijatuutorikoulutuksissa, joissa he kouluttavat esimerkiksi vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaitoihin sekä puheeksiottoon liittyvistä teemoista. Kirkon oppilaitostyöntekijät myös kohtaavat työssään sekä opiskelijoita, joilla on ongelmia päihteiden kanssa, että opettajia ja muuta henkilöstöä, jotka ovat huolissaan opiskelijan päihteiden käytöstä.
KUPLA-hankkeessa tuetaan korkeakoulun henkilöstöä opiskelukykyyn, päihteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja tarjotaan välineitä päihteiden käytön puheeksiottoon. KUPLAn uutiskirjeen tilaamalla ja seuraamalla hanketta Facebookissa (@kuplahanke) saat ajankohtaista tietoa hankkeen teemoista ja välineitä oman ohjaus- ja opetustyön tueksi.

 

KUPLA hyvinvointitapahtumassa Vaasassa

KUPLAn Emmi Lehtinen ja EHYTin aluetyöntekijä Miia Hietaniemi olivat mukana Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK:n järjestämällä hyvinvointiviikolla. Hyvinvointiviikolle oli nimensä mukaisesti järjestetty tapahtumia ja toimintaa koko viikoksi. Olimme mukana 1.10. keskusteluttamassa opiskelijoita aiheesta “miten voisin saada ystäviä?” 22% korkeakouluopiskelijoista kokee, ettei kuulu mihinkään ryhmään, kuten vuosikurssiin tai opiskeluryhmään. (KOTT 2016) KUPLAn ständille pysähtyi ideoimaan ja keskustelemaan useita kymmeniä opiskelijoita. Opiskelijat nimesivät useita eri mahdollisuuksia saada ystäviä korkeakoulussa. Useimmissa vastauksissa toistuivat someryhmät/kanavat, erilaisiin tapahtumiin osallistuminen, tuutoreiden järjestämiin kokoontumisiin osallistuminen ja uuden harrastuksen hankkimisen kuten järjestötoimintaan tai tuutoriksi mukaan lähteminen.

Opiskelijabileet ja tapahtumat kirvoittivat myös runsasta keskustelua. Monet KUPLAn ständillä vierailleet opiskelijat kertoivat päässeensä osaksi opiskeluporukkaa varsin hyvin. Useat ständillä käyneet opiskelijat kaipasivat eri alojen ja korkeakoulujen yhteisiä tapahtumia. Esimerkkinä tällaisesta opiskelijoita yhdistävästä tapahtumasta oli tänä syksynä järjestetty musiikkitapahtuma Vaasa Campus Festival, jota kehuttiin paljon. Vaasan yliopiston Palosaaren kampuksella järjestetty festivaali oli avoin paitsi opiskelijoille ja korkeakoulujen henkilökunnalle, myös kaupunkilaisille.

 

Jaksamisvinkit syksyyn

Miten selvitä syksystä, kun lukuvuoden alkamisen innostus alkaa huveta ja illat käyvät yhä pimeämmiksi? KUPLAn Noora Paakki jakoi vinkkejä omasta jaksamisesta huolehtimiseen KUPLAn blogissa.

 

Moninaisuus opiskeluyhteisöissä

Opiskelijahyvinvointiverkosto järjestää verkostopäivän keskiviikkona 28.11.2018 klo 10-16. Verkostopäivä pidetään Helsingin yliopiston Siltavuorenpenkereen kampuksen Minerva-torilla (Siltavuorenpenger 5 A). Verkostopäivä on suunnattu opiskelijahyvinvointiverkoston (OPHY) jäsenille, opiskelijoiden parissa toimiville asiantuntijoille ja vaikuttajille, opiskelijoille itselleen sekä kaikille opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille.

Verkostotapaamisen teema on moninaisuus opiskeluyhteisöissä. Miten opiskelijoiden moninaisuus, kuten erilaiset elämäntilanteet, taustat ja ominaisuudet näkyvät opiskeluyhteisöissä? Kuinka moninaisuus huomioidaan opiskelijoiden parissa tehtävässä hyvinvointityössä? Miten yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä voidaan edistää oppilaitosten arjessa?

Ohjelmassa on puheenvuorojen lisäksi ajatusten ja kokemusten vaihtoa sekä verkostoitumista. Verkostopäivää on mahdollista seurata striimin kautta sekä Twitterissä aihetunnisteella #ophyverkosto.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Nyyti ry:n sivuilla.

 

Pinnan alla kuplii

-KUPLA COPSA:n hyvinvointitapahtumassa 24.10.
-KUPLA Tampereen korkeakoulujen hyvinvointiviikolla 30.10.

KUPLA edistää opiskelijoiden hyvinvointia konkreettisesti osallistumalla opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä korkeakoulujen hyvinvointitapahtumiin. Hyvinvointitapahtuma joko järjestötorimuotoisena tai appromallisena rastikiertona vaikuttaa olevan paitsi toimiva, myös erittäin suosittu tapa kannustaa opiskelijoita pohtimaan omaan hyvinvoinviinsa vaikuttavia asioita sekä kertoa opiskelijoille erilaisista hyvinvointitoimijoista.

-Kuplalaisia liikkeellä Nuorisotutkimuspäivillä 5.-6.11. Helsingissä