KUPLAn uutiskirje 2/2020

KUPLAn koulutusmateriaalit ovat valmiit ja saatavilla

KUPLA on julkaissut koulutusmallit opiskelijatuutoreille ja opiskelijatapahtumien järjestäjille. Koulutukset ovat vapaasti ladattavissa KUPLAn sivuilta osoitteesta kupla-hanke.fi

Tuutorikoulutus on koulutuskokonaisuus, jota voi käyttää opiskelijatuutorin peruskoulutuksena. KUPLAn tuutorikoulutus koostuu kuudesta osasta, jotka käsittelevät mm. tuutorin roolia, ryhmänohjaustaitoja sekä päihteiden ja mielen hyvinvoinnin tukemista osana tuutorointia. Koulutuksen osia voi käyttää myös itsenäisinä koulutuksina korkeakouluyhteisön muun tuutorikoulutuksen tukena.

KUPLAn koulutukset opiskelijatapahtumien järjestäjille koostuvat neljästä koulutuksesta, joiden punainen lanka on inklusiivisen ja mukaanottavan opiskelijakulttuurin tukeminen hyvien ja saavutettavien tapahtumien kautta. Koulutuksissa käsitellään tapahtumaviestintää, tapahtumaturvallisuutta, saavutettavuutta tapahtumanjärjestämisessä sekä tapahtumakonseptien ideoimista.

Koulutukset sisältävät koulutusdiat sekä ohjeet koulutusten pitäjälle. Koulutukset tullaan kääntämään myöhemmin ruotsiksi ja englanniksi. Koulutukset julkaistaan PowerPoint -esityksinä, joita voi ja saa muokata vapaasti, kunhan mainitsee KUPLAn alkuperäisenä tekijänä.

KUPLAn muut materiaalit

Koulutusmateriaalien lisäksi KUPLA on julkaissut muita materiaaleja korkeakouluyhteisöjen tueksi. Tukimateriaaleja ovat esimerkiksi Päihteet puheeksi korkeakouluissa –puheeksiotto-opas ja Suosituksia opiskelijoiden päihdeohjelmien kehittämiseen -vihko, joka nimensä mukaisesti antaa suosituksia korkeakouluissa laadittaviin tai päivitettäviin päihdeohjelmiin. Uusin tukimateriaali on yhdessä KUPLAn koulutusten kanssa julkaistu Osaava tuutori – opiskelijatuutorin tehtäväkirja, joka on tarkoitettu opiskelijatuutorille työkaluksi ja itseopiskelumateriaaliksi. Tehtäväkirjaa voi käyttää tuutoritoiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin apuna. Lisäksi kirja tarjoaa vinkkejä tuutorina toimimiseen ja tehtäviä oman roolin sekä omien voimavarojen pohdintaan.

Pinnan alla kuplii

KUPLA kiertää ympäri Suomea kouluttamassa ja osallistuu valikoituihin hyvinvointitapahtumiin. KUPLAn voi löytää ainakin seuraavilta paikkakunnilta:

11.3. Skinnarilan hyvinvointiviikko, Lappeenranta
18.3. OSAKO:n tuutorikoulutus, Oulu
20.3. SAMMAKKO:n tuutorikoulutus, Pori
23.3. HY:n tuutorikoulutus, Helsinki
24.3. ÅA:n tuutorikoulutus, Vaasa
26.3. HYYn tapahtumaturvallisuuskoulutus, Helsinki
30.3. Laureamko:n tapahtumakoulutus, Espoo