KUPLAn uutiskirje 3/2018

Oulun, Helsingin, Vaasan ja Kokkolan korkeakoulut ja opiskelijat lähtevät luomaan vaihtoehtoja kostealle opiskelijakulttuurille

Viisi korkeakoulua ja opiskelija- ja ylioppilaskuntaa lähtee rakentamaan yhteisöllistä ja päihdehaittoja vähentävää opiskelukulttuuria yhteistyössä KUPLA-hankkeen kanssa.

” Opiskelijoiden hyvinvointi, johon päihdehaittojen ehkäisy kuuluu, on kaikkien asia. Siksi on tärkeää, että hankkeeseen saatiin mukaan sekä korkeakouluja että opiskelijajärjestöjä” kertoo KUPLA-hankkeen projektipäällikkö Sarianna Palmroos.

Lue lisää EHYTin sivuilta: http://www.ehyt.fi/fi/oulun-helsingin-vaasan-ja-kokkolan-korkeakoulut-ja-opiskelijat-lahtevat-luomaan-vaihtoehtoja

Päätöitä ei voi tehdä käytöstä poissa olevalla päällä

Turun yliopiston suomen kielen ja talouselämän viestinnän lehtori Riitta Koskimies kirjoittaa KUPLAn blogissa siitä, miten opiskelijan päihde- ja jaksamisongelmat näyttäytyvät opettajalle.

”Työelämässä tiivis tahti ja suoritustavoitteet ovat karsineet alkoholin käyttöä. Kunnon kännejä ei vaan voi ottaa kesken työviikon. Kuntosali ja iltasadut on hoidettava, ja levättävä seuraavaa päivää varten. Opiskeluaikana ilta voi suuremmitta seurauksitta mennä ns. pitkäksi.”

Lue lisää: https://kupla-hanke.fi/blog-post/paatoita-ei-voi-tehda-kaytosta-poissa-olevalla-paalla/

Uskalla ottaa puheeksi

THL:n Juomatapatutkimuksen (2016) mukaan alkoholia käyttäneistä 15─29-vuotiaista noin 16 % on saanut läheiseltään kehotuksen vähentää alkoholinkäyttöä viimeisen vuoden aikana. Vastaavan kehotuksen työpaikalla tai oppilaitoksessa on saanut vain 1,1 % alkoholia käyttäneistä samasta ikäryhmästä, ja terveydenhuollossa 1,6 %. Tutkimusten mukaan puheeksiotto on tehokas keino ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.

KUPLA-hankkeen ensimmäiset koulutukset korkeakoulujen henkilöstölle alkavat vuoden 2019 aikana. Koulutuksissa käsitellään vaikeiden ja raskaiden asioiden, kuten päihdeongelman tai mielenterveyden haasteen puheeksi ottamista. Lue KUPLAn tiiviit ohjeet puheeksiottoon sekä lisää aiheesta KUPLAn blogissa: https://kupla-hanke.fi/blog-post/jokaisen-oma-asia-ja-miksi-siita-pitaisi-puhua/

Pinnan alla kuplii ─ KUPLAn tulevia tapahtumia

KUPLA opiskelijahyvinvointiverkoston verkostopäivässä 28.11.

Opiskelijahyvinvointiverkosto tapaa oppimiskeskus Minervassa 28.11. KUPLA osallistuu verkostopäivään tuottamalla päivään työpajaohjelmaa sekä edistämällä osallistujien verkostoitumista kuplivan kevyellä tavalla.

Koukuttaako joulukuussa?

Nyyti ry keskustelee viestintäkanavissaan joulukuun aikana riippuvuuksista. KUPLA osallistuu keskusteluun 4.12. omalla blogikirjoituksella aiheesta – mitä riippuvuudet ovat ja mitä ne eivät ole.