KUPLAn uutiskirje 3/2019

Tilaa Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa -koulutus

KUPLA-hankkeen Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa -koulutusta on pilotoitu tänä keväänä hankkeen yhteistyökorkeakouluissa. Syksyllä 2019 tarjoamme koulutusta maksuttomasti myös muille korkeakouluille.

Kahden tunnin mittainen koulutus on suunnattu korkeakoulun ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista päihdehaittojen ehkäisyn ja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin tukemisen kysymyksissä sekä madaltaa kynnystä puheeksi ottoon. Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja ohjauksen ja puheeksi oton tueksi. Pilottikoulutuksista kerätyn palautteen perusteella koulutus koettiin hyödyllisenä ja tarpeellisena ja sen koettiin rohkaisseen puheeksi ottoon.

”Nyt koulutuksen myötä tunnen oloni nyt varmemmaksi, jos kohtaan opiskelijoilla päihteisiin tai mielen hyvinvointiin liittyviä ongelmia eli tiedän aiempaa paremmin, miten lähteä auttamaan opiskelijaa.”
-Osallistujan palaute

Kiinnostuitko koulutuksesta? Kysy lisää KUPLAn projektipäälliköltä Sariannalta, sarianna.palmroos(a)ehyt.fi

Tukea tuutorikoulutuksiin ja opiskelijajärjestöjen tapahtumakoulutuksiin

Kaivataanko teillä kehittämisideoita tai valmista materiaalia tuutorikoulutuksiin tai opiskelijajärjestöaktiivien koulutuksiin? KUPLA-hankkeessa tuotetut, kaikille avoimet koulutusmateriaalit valmistuvat alkuvuoteen 2020 mennessä, mutta jo ennen sitä tarjoamme sparrausapua ja mahdollisuutta tilata KUPLAn asiantuntijat kouluttamaan seuraavista teemoista:

• Tuutorin rooli, tuutoritoiminnan suunnittelu, tuutorin ryhmänohjaustaidot, ryhmäprosessi ja turvallinen ilmapiiri, inklusiivisuus ryhmätapaamisissa ja harjoitteissa, tuutori mielen hyvinvoinnin vahvistajana ja opiskelukyvyn tukijana & päihteiden rooli ja huolen puheeksiottaminen
• Tapahtumaturvallisuus, tapahtumaviestintä, inklusiivisuus tapahtumanjärjestämisessä & tapahtumakonseptipaja

Kysy lisää tuutorikoulutuksista KUPLAn koulutussuunnittelija Emmiltä, emmi.lehtinen(a)ehyt.fi ja tapahtumakoulutuksista koulutussuunnittelija Emiltä, emi.maeda(a)ehyt.fi

Oppilaitosyhteisössä on mahdollisuus – katso tallenne Päihdepäiviltä

EHYT ry piti Päihdepäivillä 9.5. seminaarin nimeltä Oppilaitosyhteisössä on mahdollisuus – ratkaisuja ehkäisevän työn käytännön toteuttamiseen. Seminaari käsitteli vaikuttavan ehkäisevän päihdetyön tekemistä oppilaitosympäristöissä.

Ratkaisuja, neuvoja ja hyviä käytäntöjä jakoivat mm. Turun yliopiston tutkijatohtori Antti Maunu, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen asiantuntija Lauri Jurvanen ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatin opettaja Pauliina Tokola.

Seminaarin videotallenne on katsottavissa EHYT ry:n YouTube -kanavalla.

Tietoa ja tukea ongelmalliseen digipelaamiseen

Digipelaaminen on suurimmalle osalle harrastus muiden joukossa, mutta suhde pelaamiseen voi olla myös ongelmallinen ja aiheuttaa haasteita elämän muilla osa-alueilla. Kansainvälisen tutkimustiedon perusteella ongelmallista digipelaamista esiintyy 8‒12 % pelaajista. Ongelmallinen digipelaaminen koskettaa ilmiönä myös korkeakouluopiskelijoita. Sosped-säätiön Digipelirajat’on-hanke tuottaa tietoa digipelaamisesta, kehittää tukimuotoja ongelmalliseen digipelaamiseen ja tukee pelaajien läheisiä sekä nuorten aikuisten kanssa toimivia ammattilaisia pelaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tutustu hankkeeseen täällä

Ohjeistukset opiskelijoiden päihdeohjelmaan valmiiksi syksyä varten

Lähes kaikissa opiskelijoiden päihdeohjelmissa yhtenä tärkeimpänä toimenpiteenä on ohjelmasta tiedottaminen. Hyvästäkään ohjelmasta ei ole apua, jos siitä ei tiedoteta. Kesän jälkeen uutta lukuvuotta avataan sekä uusien että jatkavien opiskelijoiden kanssa. Informaatiotulva onkin usein runsas ja siksi oleellisista asioista kannattaa viestiä napakasti. Miten juuri teidän korkeakoulunne ohjelmasta viestitään niin, että kohderyhmä kokee asian itseään koskettavana? Tulisiko ohjelmasta tehdä vuosittain teemakohtaisia nostoja?

Ohessa esimerkki napakasti muotoillusta sisällöstä opiskelijainfoon:

Opiskelijoiden päihdeohjelma on korkeakoulukohtainen, siinä määritellään esim.

• päihteet ja niihin suhtautuminen opinnoissa
• päihdehaittojen ennaltaehkäisy, opiskelijan ohjaus ja vastuut
• miten ottaa huoli puheeksi
• huumausainetestaus, opinto-oikeus ja alalle soveltuvuus
• hoitoon hakeutuminen ja opiskelu hoidon jälkeen

Linkki korkeakoulun opiskelijoiden päihdeohjelmaan

Hyvää kesää!

KUPLA-hanke toivottaa uutiskirjeen tilaajille erinomaista loppukevättä sekä rentouttavaa ja rauhallista kesää! Uutiskirje jää kesätauolle ja palaa takaisin elokuussa.