KUPLAN UUTISKIRJE 8/2020

Kiitos yhteisestä ajasta, KUPLA päättyy

KUPLA-hanke on tullut tiensä päähän. Maaliskuussa 2018 alkanut toiminta päättyy 30.11. KUPLAn tuottamat materiaalit löytyvät jatkossa EHYT ry:n materiaalipankista tämän suoralinkin takaa: https://ehyt.fi/kohdepaikka/korkeakoulut

Materiaalit löytyvät myös KUPLAn omilta nettisivuilta, mutta KUPLAn sivuja ei enää päivitetä ja ne poistuvat verkosta kesän 2021 aikana.

KUPLAn sosiaalisen median kanavat hiljenevät myös marraskuun lopussa. KUPLAn aiheita voi kuitenkin seurata esimerkiksi seuraavien tilien kautta:

@Nyytiry – Tietoa, tukea, toimintaa opiskelijoiden mielen hyvinvointiin
@EHYTry – Ehkäisevää päihdetyötä sekä pelikasvatusta
@yths_fshs – Opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi

Tapahtuma- ja tuutorikoulutukset päivitetty

KUPLAn tuutori- ja tapahtumakoulutukset on päivitetty. Koulutusten diat on päivitetty saavutettaviksi (lukijaohjelmalla luettaviksi). Lisäksi koulutusten kieliversioihin on lisätty käännetyt veto-ohjeet, eli koulutusten ruotsin– ja englanninkieliset versiot ovat nyt täysin käännetyt. Koulutukset löytyvät sekä KUPLAn että EHYT ry:n sivuilta.

Uutuus: Puheeksiotto-opas korkeakouluihin

KUPLAn uusin tukimateriaali on puheeksiotto-opas korkeakouluihin. Oppaassa annetaan vinkkejä huolen puheeksi ottamiseen: mitä kysyä, miten kysyä ja miten ohjata opiskelija eteenpäin. Oppaassa käsiteltäviä aiheita ovat mielenterveys, yksinäisyys, alkoholi, kannabis, digipelaaminen sekä rahapelaaminen.

Oppaan vinkkejä voivat käyttää korkeakoulun henkilöstön jäsenet käydessään kahdenkeskistä keskustelua opiskelijan kanssa. Myös opiskelijatoverinsa hyvinvoinnista huolestuneet opiskelijatuutorit ja kanssaopiskelijat voivat käyttää opasta keskustelun apuna.

Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa –koulutuksen voi tilata vielä keväällä 2021

KUPLA-hankkeessa toteutettu Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa –koulutus on suunnattu korkeakoulun ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista päihdehaittojen ehkäisyn ja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin tukemisen kysymyksissä sekä madaltaa kynnystä puheeksiottoon.

Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja ohjauksen ja puheeksioton tueksi. Koulutuksia voi tilata vielä kevään 2021 ajan osoitteesta emmi.lehtinen@ehyt.fi

​Lukuvinkki: Päihdehaitaton etätyö -infopaketti

A-klinikkasäätiö on koonnut tietopaketin etätyöstä ja etätyön päihderiskeistä. Tietopaketti on tarkoitettu jokaiselle etätyötä tekevälle.