KUPLAs tutorutbildningar finns nu också på svenska

KUPLAs tutorutbildningsmaterialer är nu publicerad på svenska. De svenskspråkiga utbildningar kan laddas ner här:

1. Tutorns roll
2. Planering av tutorverksamheten
3. Tutorns grupphandledningsfärdigheter, grupprocessen och en trygg atmosfär
4. Mångfald och inkludering i tutorverksamheten
5. Studieförmåga och psykisk hälsa
6. Rusmedlens roll i studiegemenskapen

Tutorutbildningar på svenska, finska och engelska kan också laddas ner här (Google Drive).