Mitä kannattaa huomioida etätuutoroinnissa?

Mietityttääkö, miten etätuutorointi kannattaisi käytännössä toteuttaa? Mitä tuutorin tulisi ottaa huomioon, kun kohtaa uusia opiskelijoita etänä? Kuinka tukea ryhmähenkeä, jos tutustuminen tapahtuukin tietokoneiden äärellä? KUPLA-hankkeen ja Helsingin yliopistopappi Laura “Late” Mäntylän tuottamat ohjausvideot etätuutoroinnista löytyvät nyt UniTubesta! 

Keväällä alkoivat poikkeukselliset ajat ja maailma muuttui – opiskelijakulttuuria myöten. Kuten tiedämme, suuri osa opiskelijatoiminnasta jouduttiin joko perumaan tai siirtämään etäyhteyksiin. Kukaan ei osaa vieläkään sanoa, kuinka kauan epävarmuus tulee olemaan läsnä toiminnan suunnittelussa. Näin ollen myös tuutoritoiminta tarvitsi päivitystä, kun edessä on ennen näkemätön fuksisyksy.  

Tuutorit ovat avainasemassa uusien opiskelijoiden saapuessa korkeakouluun; he tarjoavat vertaistukea, tukevat ryhmäytymistä, auttavat ja opastavat sekä luovat mielikuvaa siitä, millaista opiskelijakulttuuri on omassa yhteisössä. On tärkeää, että tuutorit pystyvät tavoittamaan jokaisen uuden opiskelijan ja luomaan turvallista ryhmähenkeä fuksien keskuuteen. Tänä vuonna turvallisuus tapahtumissa ja tapaamisissa tarkoittaa myös etäisyyttä, kasvomaskeja, huolellista hygieniaa sekä varasuunnitelmia. Jotta toiminta olisi edelleen saavutettavaa ja turvallista kaikille, kokivat opiskelijat tarvetta suunnitella etätuutorointia osaksi tulevaa syksyä. Helsingin yliopiston tiedekunnissa toteutettiin KUPLA-hankkeen tuutorikoulutuksia jo kahtena aiempana vuotena, ja ne koettiin tarpeellisiksi sekä kiinnostaviksi. Näin ollen tiedekuntien orientaatiosta ja tuutoroinnista vastaava henkilö lähestyi hankettamme kysyäkseen, olisiko meillä tarjota opiskelijoille koulutusta ja työkaluja liittyen etätuutorointiin. Lähdimme KUPLA-hankkeessa innolla suunnittelemaan materiaaleja yhteistyössä Helsingin yliopistopapin Laura “Late” Mäntylän kanssa. 

Ensimmäinen webinaari toteutettiin kesäkuun lopussa ja siinä keskityttiin pohtimaan, mitä turvallisen ryhmän ja ryhmähengen luominen vaatii etänä. Koulutuksessa käytiin läpi miten eri tavoin ihmiset kokevat ryhmään/joukkoon osallistumisen ensimmäistä kertaa. Lisäksi painotettiin miten tärkeää on suunnitella harjoitteet etukäteen ja kertoa myös osallistujille mitä niillä tavoitellaan. Yksinkertaisimpana vinkkinä: Puhu aikuisille harjoitteista “leikkimisen” sijaan. 

Toinen webinaari järjestettiin elokuussa ja sen teemana oli huolen puheeksi ottaminen etänä sekä miten tuutori voi huolehtia omasta jaksamisestaan uuden edessä. Lisäksi vastasimme tuutoreiden etukäteen lähettämiin kysymyksiin mm. siitä, miten tehdä etätuutoroinnista kiinnostavaa uusille opiskelijoille sekä kuinka kohdata yksinäinen opiskelija. Ikävä kyllä tekniikan temppuilun takia vain noin puolet webinaarista saatiin tallennettua, mutta koulutusdiat onneksi täydentävät puuttuvaa osaa. 

Kolmas webinaari pidettiin myös elokuussa, mutta tällä kertaa englanniksi. Webinaarin aiheina olivat viestintä ja tutustumisharjoitteet etänä ja livetapaamisissa. Etätuutorointi tapahtuu erilaisissa sähköisissä viestintäkanavissa, joissa kommunikointi on hieman erilaista kuin kasvokkaisissa kohtaamisissa. Esimerkiksi pelkästään tekstiin perustuvassa viestinnässä nonverbaalisia viestinnän keinoja ei ole ja väärinkäsitysten riski kasvaa. Myös tutustumisharjoitteet ovat erilaisia etänä esim. Zoomin yli tehtyinä kuin livetapaamisissa.  

Webinaarit sekä koulutusdiat löydät allaolevista linkeistä: 

Turvallisen ryhmän ja ryhmähengen luominen etänä 

Koulutuksen videon löydät täältä ja koulutusdiat voit katsoa täältä.

Huolen puheeksi ottaminen etänä tuutorin roolista & oma jaksaminen 

Koulutuksen videon löydät täältä ja koulutusdiat voit katsoa täältä.

Communicating & ice breakers 

Koulutuksen videon löydät täältä ja koulutusdiat voit katsoa täältä.

Tämä syksy vaatii tuutoreilta ja opiskelijatapahtumien järjestäjiltä ennennäkemätöntä luovuutta sekä rohkeutta hypätä kohti tuntematonta. Toivottavasti videoista ja koulutusdioista on hyötyä uusien haasteiden edessä. KUPLA-hanke kiittää jokaista opiskelija-aktiivia, joka on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa turvallista toimintaa uusille opiskelijoille. 

Teksti: KUPLA-hankkeen koulutussuunnittelija Milla Ruuska