Miten opiskelijakunnat tukevat ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä?

Huoli opiskelijoiden ryhmäytymisestä ja yhteisöllisyyden tunteen synnystä on ollut pinnalla yhteiskunnallisia keskusteluita myöten. Koronatilanteen luomat vaateet turvalliselle ja rajoja kunnioittavalle toiminnalle ovat asettaneet monet opiskelijajärjestöt haasteen eteen, kun on pitänyt ryhtyä pohtimaan uusia keinoja tuottaa opiskelijoille tapahtumia. Ryhmäytyminen ja yhteisöllisyyden tunne ovat hyvin tärkeät peruspilarit opiskeluaikaiselle hyvinvoinnille ja jaksamiselle, sillä näiden kautta opiskelija saa esimerkiksi sosiaalisia verkostoja uudella paikkakunnalla ja vertaistukea opintoihin. Tätä blogia varten kysyin opiskelijakunnilta ja -järjestöiltä mitä ratkaisuja he ovat keksineet näiden kahden asian edistämiseksi.

Zoom, Google Meet ja Microsoft Teams ovat osoittautuneet suosituimmiksi tapaamisalustoiksi koronavuoden aikana. Näiden kolmen alustan avulla on hoidettu luentoja, tavattu ystäviä vapaa-ajalla ja järjestetty yhteisöä rakentavia tapahtumia. Esimerkiksi Zoomin annotate-työkalulla voi järjestää piirrä ja arvaa -kilpailun, jakamalla näytön porukka voi pelata yhdessä KAHOOT-visailua tai sitten yhteyksiä voi pitää auki esimerkiksi lounaan tai kahvitteluhetken ajan ja vaihtaa kuulumisia!

Tuutorointiin koronavuodella on opiskelijakuntien mukaan ollut pääosin hyvin pienet vaikutukset. Tuutoreiden koulutukset saatiin nopeasti muutettua etäkoulutuksiksi ja tarpeen tullen sovellettiin koulutuksia pienempien ryhmätapaamisten muodossa. Tuutoreille tuotettiin videoita, joita pystyy katsomaan vielä jälkikäteen ja koottiin tiedostoja usein kysytyistä kysymyksistä, joita aloittavat opiskelijat saattaisivat kysyä. Kouluttajat ideoivat tuutoreiden kanssa pieniä ryhmäyttämistapahtumia, joita fukseille voitaisiin etänä järjestää.

Discordin käyttö on koettu hyödylliseksi moneen eri tarkoitukseen ja sen kautta on lähdetty rakentamaan verkkoyhteisöä. Sitä on hyödynnetty opiskelijoille järjestetyissä e-peliturnauksissa, kerhojen toimintaan sekä tuutoreiden kommunikointikanavana. Discordiin pystyy luomaan useita eri kanavia ja näille kanaville lisätyt henkilöt voivat chattailla keskenään äänen, videon tai tekstin kautta.

Jään innolla odottamaan mitä kaikkea opiskelijajärjestöt seuraavaksi keksivät!

Instagram storya on hyödynnetty esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Eräs opiskelijakunta päätti että heidän monivuotista wappuperinnettään eivät mitkään koronat riko ja järjestivät koko wapun somehaasteena. Ideana oli tehdä kahden viikon ajan erilaisia tehtäviä, joihin ohjeistus annettiin Instagram storyn kautta. Lähettämällä opiskelijakunnalle esimerkiksi kuvamateriaalia tehtävän suorittamisesta sai virtuaalisen leiman wappupassiinsa ja näin ollen leimoja keräämällä wappumerkin pystyi saamaan haalareihinsa myös tänä keväänä.

Live-tapahtumia on myös onnistuttu toteuttamaan rajoituksia ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Erään opiskelijajärjestön järjestämä appro ei tänäkään vuonna jäänyt toteuttamatta, sillä yhden illan sijaan suoritusaikaa oli kokonaiset kaksi viikkoa. Osallistujat saivat tämän kahden viikon aikana kerätä vaaditut neljä leimaa kaverin kanssa itselleen sopivana aikana ja tämän ansiosta yhteenkään suorituspisteeseen ei kasaantunut isoja määriä osallistujia kerralla. Tällä tyylillä toteutettuja rastikierroksia on helppo järjestää ympäri vuoden. Onkohan kukaan vielä kokeillut esimerkiksi valokuvasuunnistusta? Se on helppo ja hauska järjestää, saa osallistujat tutustumaan paikkakuntaan uusin silmin ja kannustaa reippailemaan raikkaassa ulkoilmassa!

Näitä erilaisia etäkokousalustoja on kehitetty valtavasti kuluneen puolen vuoden aikana ja uusia lisäosia ja alustoja julkaistaan tasaisin väliajoin. On ollut ilo huomata, että järjestöt ovat jakaneet hyviä ideoita ja käytänteitä keskenään ja ideoineet uusia tapoja ryhmäyttää opiskelijoita ja rakentaa yhteisöä. Jään innolla odottamaan mitä kaikkea opiskelijajärjestöt seuraavaksi keksivät!

SAMOK:n Elina ViitaniemiElina Viitaniemi
Kirjoittaja on Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n hallituksen jäsen