Ratkaistaan Suomen suurin ongelma

Eduskuntavaalien alla KUPLA-hanke nostaa esiin kiinnostavia ja opiskelijoiden elämään vaikuttavia eduskuntavaalitavoitteita eri organisaatioilta. Tänään ääneen pääsee Allianssi ry.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Silja Silvasti, mitä Allianssi edistää näissä vaaleissa?

Allianssi edistää nuorten hyvinvointia ja tuo yhteen nuorisoalan toimijoita järjestöistä, kunnista ja seurakunnista. Eduskuntavaaleihin Allianssi lähtee teemalla “Ratkaistaan Suomen suurin ongelma”. Tavoitteenamme on tarjota päättäjille tietoa ja ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Yksi Allianssin eduskuntavaalien osatavoitteista on seuraava: ”Koulutusjärjestelmä tarjoaa jokaiselle lapselle ja nuorelle työllistymiseen ja työelämässä pärjäämiseen tarvittavat tiedot ja taidot.” Mitä nämä taidot ovat ja miten niitä opitaan?

Allianssi lähtee siitä, että nykypäivän yhteiskunnassa jokaisella nuorella tulisi olla vähintään toisen asteen koulutusta vastaava osaaminen. Tapoja saavuttaa tämä tavoite on monia, kuten toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuus, oppivelvollisuusiän korottaminen, opinto-ohjauksen ja peruskoulutuksen jälkiohjausvelvoitteen kehittäminen.

Koulutuspolku kuvaa terminä hyvin sitä, miten oppiminen toimii. Varhaiskasvatus antaa valmiudet esiopetukseen ja esiopetus peruskouluun. Sama hyvä kehä toimii aina työelämässä tapahtuvaan täydennyskoulutukseen saakka.

Jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin kyvyt ja halut riittävät.

Työelämässä riittävien taitojen oppimisen lisäksi Allianssille on tärkeää koulutuksen saavutettavuus. Koulutuspolut eriytyvät huolestuttavasti nuoren sosioekonomisen taustan mukaan. Jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin kyvyt ja halut riittävät. Korkeakoulutukseen hakeutumiseen vaikuttavat Opetuksen ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen mukaan mm. korkeakoulujen sijainti ja opiskeluaikaisen toimeentuloon liittyvät kysymykset. Korkeakoulun sijainti vaikuttaa erityisesti pienituloisista perheistä tulevien nuorten koulutusvalintoihin. Matalamman sosioekonomisen taustan omaavat nuoret valitsevat todennäköisemmin lyhyempiä koulutusohjelmia pidempien sijaan ja he pelkäävät muita nuoria enemmän velkaantumista opiskeluaikana.

Laadukas ja saavutettava korkeakoulutus sekä opiskelijoiden riittävä toimeentulo ovat siis Allianssin ja monen sen jäsenjärjestön vaalitavoitteita.

Lisää Allianssin vaalitavoitteista
KUPLAn kysymyksiin vastasi Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Silja Silvasti. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 130 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan organisaatiota.