Tilaa koulutus KUPLA-hankkeelta

KUPLA-hanke kouluttaa korkeakouluyhteisöjä maksutta hankkeen loppuun saakka. Hankkeen koulutukset on suunnattu ohjaus- ja opetushenkilöstölle, opiskelijatuutoreille ja opiskelijajärjestöjen aktiiveille.

Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa – koulutus ohjaus- ja opetushenkilöstölle

Kahden tunnin mittainen koulutus on suunnattu korkeakoulun ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista päihdehaittojen ehkäisyn ja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin tukemisen kysymyksissä sekä madaltaa kynnystä puheeksi ottoon. Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja ohjauksen ja puheeksi oton tueksi. Pilottikoulutuksista kerätyn palautteen perusteella koulutus koettiin hyödyllisenä ja tarpeellisena ja sen koettiin rohkaisseen puheeksi ottoon.

Lisätietoja: Emmi Lehtinen, emmi.lehtinen(a)ehyt.fi

Tuutorikoulutus

KUPLA-hanke kouluttaa tuutoreita mm. seuraavista aiheista: tuutorin rooli, tuutoritoiminnan suunnittelu, tuutorin ryhmänohjaustaidot, ryhmäprosessi ja turvallinen ilmapiiri, inklusiivisuus ryhmätapaamisissa ja harjoitteissa, tuutori mielen hyvinvoinnin vahvistajana ja opiskelukyvyn tukijana & päihteiden rooli ja huolen puheeksiottaminen.

Lisätietoja: Emmi Lehtinen, emmi.lehtinen(a)ehyt.fi

Koulutukset opiskelijajärjestöjen aktiiveille

Opiskelijatoimijoille KUPLA tarjoaa neljä aihepiiriä, joista kustakin on tarjolla 1-1,5h mittainen koulutus: tapahtumaturvallisuus, tapahtumaviestintä, inklusiivisuus tapahtumanjärjestämisessä ja tapahtumakonseptipaja

Lisätietoja: Emi Maeda, emi.maeda(a)ehyt.fi