Mikä Kupla?

KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hanke (2018–2020) tukee korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistää yhteisöllistä ja saavutettavaa opiskelukulttuuria. KUPLA kannustaa keskustelemaan päihteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista avoimesti korkeakouluyhteisöissä.

Saavutettava ja viihtyisä korkeakouluyhteisö

Sosiaalista tukea tarjoava ja saavutettava korkeakouluyhteisö edistää opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä. Päihdehaittojen ehkäiseminen ja mahdollisiin päihdeongelmiin puuttuminen on koko korkeakouluyhteisön asia, minkä vuoksi KUPLA haluaa tavoittaa sekä korkeakoulujen että opiskelijajärjestöjen hyvinvoinnin parissa työskentelevät tahot ja tarjota koulutusta sekä tietoa hyvistä käytänteistä ilmiön käsittelemisessä.

Tukea tuutoreille ja tapahtumavastaaville

KUPLA kannustaa ja kouluttaa opiskelijoita järjestämään monipuolisia opiskelijatapahtumia, joihin kaikkien on helppo ja mukava osallistua. Nyytin 2015 uusille opiskelijoille tekemän kyselyn mukaan 23 % vastaajista piti opiskelijatapahtumia opiskelijaelämän parhaana puolena. Toisaalta 17 % ilmoitti, ettei ole osallistunut opiskelijatapahtumiin lainkaan. Tuutoreille KUPLA tarjoaa hyviä vinkkejä uusien opiskelijoiden vastaanottoon.

Korkeakoulun henkilöstö on tärkeä

Lähes kaikissa korkeakouluissa on käytössä opiskelijoiden päihdeohjelma. KUPLA tukee korkeakoulun hyvinvointi- ja ohjaustyötä tekevää henkilöstöä opiskelijoiden päihdeohjelman kehittämisessä ja jalkauttamisessa. Lisäksi KUPLA kouluttaa korkeakoulujen henkilökuntaa miten ottaa päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi opiskelijoiden kanssa. Preventiimin 2017 teettämän kyselyn mukaan 18-29-vuotiaat nuoret aikuiset toivovat, että päihteistä keskusteltaisiin heidän kanssaan enemmän ja nimeävät tärkeimmäksi paikaksi päihdeaiheisten keskustelujen käymiseen oppilaitokset.

KUPLA on EHYT ry:n ja Nyyti ry:n yhteinen hanke, joka toteutetaan vuosina 2018–2020. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL) ry sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.