Mikä Kupla?

KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hanke oli EHYT ry:n ja Nyyti ry:n yhteinen hanke vuosina 2018–2020. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL) ry sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Hanke päättyi 30.11.2020.

Hankkeen tavoitteena oli tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistää yhteisöllistä ja saavutettavaa opiskelukulttuuria.

Ajankohtaista tietoa hankkeen teemoista löytyy hankkeen yhteistyötahojen sivuilta:
Nyyti ry – Tietoa, tukea, toimintaa opiskelijoiden mielen hyvinvointiin
EHYT ry – Ehkäisevää päihdetytötä ja pelikasvatusta
YTHS – Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia

Saavutettava ja viihtyisä korkeakouluyhteisö

Sosiaalista tukea tarjoava ja saavutettava korkeakouluyhteisö edistää opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä. Päihdehaittojen ehkäiseminen ja mahdollisiin päihdeongelmiin puuttuminen on koko korkeakouluyhteisön asia, minkä vuoksi KUPLA haluaa tavoittaa sekä korkeakoulujen että opiskelijajärjestöjen hyvinvoinnin parissa työskentelevät tahot ja tarjota koulutusta sekä tietoa hyvistä käytänteistä ilmiön käsittelemisessä.

Tukea tuutoreille ja tapahtumavastaaville

KUPLA kannustaa ja kouluttaa opiskelijoita järjestämään monipuolisia opiskelijatapahtumia, joihin kaikkien on helppo ja mukava osallistua. Nyytin 2015 uusille opiskelijoille tekemän kyselyn mukaan 23 % vastaajista piti opiskelijatapahtumia opiskelijaelämän parhaana puolena. Toisaalta 17 % ilmoitti, ettei ole osallistunut opiskelijatapahtumiin lainkaan. Tuutoreille KUPLA tarjoaa hyviä vinkkejä uusien opiskelijoiden vastaanottoon.

Korkeakoulun henkilöstö on tärkeä

Lähes kaikissa korkeakouluissa on käytössä opiskelijoiden päihdeohjelma. KUPLA tukee korkeakoulun hyvinvointi- ja ohjaustyötä tekevää henkilöstöä opiskelijoiden päihdeohjelman kehittämisessä ja jalkauttamisessa. Lisäksi KUPLA kouluttaa korkeakoulujen henkilökuntaa miten ottaa päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi opiskelijoiden kanssa. Preventiimin 2017 teettämän kyselyn mukaan 18-29-vuotiaat nuoret aikuiset toivovat, että päihteistä keskusteltaisiin heidän kanssaan enemmän ja nimeävät tärkeimmäksi paikaksi päihdeaiheisten keskustelujen käymiseen oppilaitokset.