Opiskelijalle

Opiskelijajärjestöaktiiville

Millaista opiskelijakulttuuria sinä rakennat? Opiskelijajärjestöaktiivina sinulla on tärkeä rooli opiskeluyhteisön tunnelman luojana ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistajana. Opiskelijoiden moninaisuuden huomioonottavaa ja yhteisöllistä opiskelijakulttuuria voi rakentaa järjestämällä monipuolisia ja houkuttelevia tapahtumia, joihin kaikkien on helppo ja mukava osallistua.

KUPLAn koulutukset ovat suunnattuja kaikille opiskelijatapahtumia järjestäville – opiskelija- tai ylioppilaskuntien tapahtumavastaaville, opiskelijayhdistysten tapahtumavastaaville ja asiasta kiinnostuneille opiskelijatoimijoille. KUPLA-hanke pilotoi koulutuksiaan vuoden 2019 ajan yhdessä hankkeen yhteistyöopiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa. Koulutusten pohjalta hankkeessa kehitetään kaikille avoimet koulutusmateriaalit. Lisätietoja koulutuksista saa koulutussuunnittelija Emi Maedalta, emi.maeda@ehyt.fi

KUPLAn tapahtumakonseptipaja

Koulutuksen kesto: 1h-1,5h
Kaipaatko ideoita uusiksi tapahtumakonsepteiksi? Tule tapahtumakonseptipajaan! Koulutuksessa pohditaan hyviä tapahtumakonsepteja ja ideoidaan yhdessä kokonaan uusia tapahtumia.

Koulutuksessa kehitetään tapahtumakonsepteja yhteisen ideoinnin kautta. Lisäksi koulutuksessa pohditaan, miksi alkoholittomiin tapahtumiin voi olla toisinaan vaikeaa saada yleisöä. Tähän saakka pidettyjen pilottikoulutusten tuottamiin tapahtumaideoihin voi tutustua täällä:

http://bit.ly/KUPLA_tapahtumaideat
http://bit.ly/KUPLA_miniideat

KUPLAn tapahtumaturvallisuuskoulutus

Koulutuksen kesto: 1h
Oletko joskus pohtinut opiskelijatapahtumien turvallisuutta? Mitä kaikkea tapahtumaturvallisuuteen kuuluu ja miten tapahtumien turvallisuutta voisi kehittää?

Tapahtumaturvallisuuskoulutus käsittelee opiskelijatapahtumien turvallisuutta fyysisen turvallisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden näkökulmista. Fyysisellä turvallisuudella tarkoitetaan aineellisia turvallisuuteen vaikuttavia asioita, kuten tapahtumatilat, välineet ja fyysisten onnettomuuksien ehkäisy. Sosiaalisella turvallisuudella tarkoitetaan osallistujalle turvallisuuden tunteen luovia asioita, kuten sääntöjä, häirinnän ja kiusaamisen ehkäisyä ja turvallisen tilan periaatteita.

KUPLAn tapahtumaviestintäkoulutus
Koulutuksen kesto: 1h-1,5h

Onko bileitä tai bingoiltaa olemassa, jos kukaan ei kuule niistä? Mitä asioita kannattaa huomioida tapahtumaviestinnässä kohdeyleisölle ja miten viestintä tapahtumasta on koko toteuttavan tiimin asia?

Koulutuksessa käsitellään viestintää tapahtumanjärjestämisen olennaisena osana: millaista on hyvä tapahtumaviestintä, miten viestintä voi madaltaa osallistumiskynnystä tapahtumaan ja mitä asioita kannattaa huomioida tapahtuman viestintäsuunnitelmassa.

Inklusiivisuus tapahtumanjärjestämisessä
Koulutuksen kesto: 1h-1,5h

Mikä ihmeen inklusiivisuus ja miksi sen huomioiminen on tärkeää juuri tapahtumanjärjestäjälle? Siksi, että opiskelijatapahtumat ovat parasta opiskelijaelämässä, ja tämän parhauden tulisi olla kaikkien saavutettavissa!

Koulutuksessa käsitellään inklusiivisuutta mukaanottavuutena ja osallistumisen mahdollistamisena. Koulutuksessa annetaan ideoita siitä, miten huomioida erilaiset osallistujat ja heidän toiveensa ja tarpeensa yhteisön järjestämille tapahtumille. Koulutuksen punaisena lankana on huomata, miten tärkeää osaa saavutettava opiskelijakulttuuri näyttelee opiskelijoiden hyvinvoinnin tukijana.

Tuutorille ja tuutoreiden kouluttajille

Vertaistuutoroinnista käytetään erilaisia nimityksiä ympäri Suomen, kuten tutor, tuutori, PRO, isohenkilö… KUPLA-hankkeessa käytämme vertaistuutorista nimitystä tuutori. Tuutorina mahdollistat sen, että uusi opiskelija kokee olevansa tervetullut opiskeluyhteisöön ja helpotat tutustumista muihin opiskelijoihin. Tunne ryhmään ja yhteisöön kuulumisesta sujuvoittaa opinnoissa alkuun pääsemistä ja on keskeinen opiskeluhyvinvointia ylläpitävä tekijä. Siksi on tärkeää jo ennen uusien opiskelijoiden saapumista miettiä, millä keinoilla voit tuutorina tukea hyvää ilmapiiriä sekä ryhmäytymistä ja huomioida esimerkiksi opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja odotukset opiskelijaelämään kohtaan. Nämä edellä mainitut teemat toimivat myös KUPLAn koulutuskokonaisuuden punaisena lankana.

KUPLA-hankkeessa pilotoidaan keväällä 2019 koulutusta vertaistuutoreille yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneina toimivien korkeakouluyhteisöjen kanssa. Koulutusten pohjalta hankkeessa kehitetään kaikille avoimet koulutusmateriaalit.

Koulutusten sisällöt on rakennettu yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa jo olemassa olevien hyvien koulutusmallien ja -teemojen ympärille. Näitä koulutusmalleja on vahvistettu tuomalla mukaan sisältöjä mielen hyvinvoinnin tukemisesta sekä opiskelijoiden päihteiden käytön huomioimisesta tuutoritoiminnassa.

Koulutus jakaantuu kuuteen teemakokonaisuuteen joita voidaan käyttää joko osissa tai kokonaisuutena. Koulutuksen sisällöt ovat seuraavat:

  1. Tuutorin rooli
  2. Tuutoritoiminnan suunnittelu
  3. Tuutorin ryhmänohjaustaidot, ryhmäprosessi ja turvallinen ilmapiiri
  4. Moninaisuuden huomioiminen ja inklusiivisuus tuutoritoiminnassa
  5. Opiskelukyky ja mielen hyvinvointi
  6. Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä

Tuutorikoulutusta pilotoidaan mahdollisuuksien mukaan myös muiden asiasta kiinnostuneiden korkeakoulutoimijoiden kanssa. Jos haluat kehittää oman korkeakoulusi tuutorikoulutusta, ota yhteyttä KUPLAn koulutussuunnittelija Millaan, milla.ruuska(a)ehyt.fi

Opiskelijalle

Oletko joskus ollut huolissasi opiskelutoverisi, ystäväsi tai jonkun muun tekemisistä tai jaksamisesta? Olet saattanut joskus jopa ottaa puheeksi sinua huolestuttavan asian tai toisen käytöksessä ilmenevän seikan, esimerkiksi runsaan päihteiden käytön tai uupumisen merkit. Huolen ilmaiseminen kannattaa, vaikka se ei aina automaattisesti johda siihen, että toinen motivoituu hakemaan apua. Ottamalla huolesi puheeksi viestität välittämistä ja empatiaa, ja jo sillä on monesti suuri merkitys. Katso täältä vinkkejä puheeksi ottamiseen. 

Apua sekä läheisen tukemiseen että oman päihteiden käytön ja mielen hyvinvoinnin pulmien pohtimiseen on saatavilla. Esimerkiksi maksuton Päihdeneuvontapuhelin (p. 0800 900 45) palvelee ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Palvelu on tukenasi, jos haluat puhua omasta tai läheisesi päihteiden käytöstä. Katso Nyyti ry:n kattava lista opiskelijoille ja nuorille aikuisille suunnatuista tukipalveluista täältä.