KUPLA-hankkeen päätöswebinaarit 3.-5.11.

KUPLA esittelee hankkeen päätöswebinaareissa parhaita havaintojaan hankkeen toiminnan varrelta. KUPLAn päätöswebinaarit pidetään verkossa 3.-5.11. Kaksituntisten webinaarien aiheina ovat opiskelijatapahtumat ja yhteisöllisyys, tuutorointi ja hyvinvointi sekä opiskelijoiden ohjaamisen työvälineet. Webinaarit ovat maksuttomia ja ne toteutetaan Zoom-alustalla.

Ilmoittaudu webinaareihimme linkin takaa löytyvällä lomakkeella. Ilmoittautuminen on auki 29.10. saakka.

Ilmoittautumaan pääset täältä: https://q.surveypal.com/KUPLAn_paatoswebinaarit

KUPLAn päätöswebinaareihin voi osallistua ilmoittautumalla Zoomissa pidettävään webinaariin tai seuraamalla striimiä EHYT ry:n YouTube –kanavalla.

Webinaarien ohjelma:

3.11. klo 16-18 – Opiskelijatapahtumat ja yhteisöllisyys
4.11. klo 14-16 – Hyvinvointia tuutoroinnista
5.11. klo 14-16 Katsauksia opiskelijoiden ohjaukseen ja ehkäisevään päihdetyöhön korkeakoulussa

3.11. klo 16-18 – Opiskelijatapahtumat ja yhteisöllisyys

Opiskelijatapahtumien järjestäjille sekä opiskelija- ja ylioppilaskuntien tapahtumavastaaville suunnatussa webinaarissa käsitellään opiskelijatapahtumia, opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja näiden vaikutusta. Lisäksi esitellään KUPLA-hankkeen opiskelijatapahtumien järjestäjille suunnattuja koulutuksia.

Webinaarin tallenne: https://www.youtube.com/watch?v=PCxca5jwvPI

KUPLAn alkusanatMiten tapahtumat, yhteisöllisyys ja hyvinvointi liittyvät toisiinsa?  

KUPLA-hankkeen projektipäällikkö Emi Maeda kertoo KUPLAn tapahtumakoulutuksista, niiden taustasta sekä siitä, miten hyvillä tapahtumilla voi tukea opiskelijayhteisön hyvinvointia.  

Alina Laukkanen: METKA tapahtumanjärjestäjänä 

Miten opiskelijakunta METKAssa järjestetään tapahtumia ja millaisia ohjeita, periaatteita ja suosituksia METKAlla on opiskelijatapahtumiin? Puheenvuorossa esitellään myös millaisia tapahtumia METKA järjestää ja mikä merkitys tapahtumien järjestämisellä on METKAlle. Puheenvuorossa kerrotaan myös siitä, miten METKAn hyvät ja yksityiskohtaiset ohjeet tapahtumien järjestämiseen koronan aikaan syntyivät ja miten ne otettiin vastaan. 

Alina Laukkanen on Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn hallituksen jäsen ja tapahtumavastaava. Laukkanen opiskelee 2. vuotta kansainvälisen liiketalouden tuplatutkintoa.  
Lähdin METKAn hallitukseen, koska koin erinomaisena haasteena itselleni lähteä mukaan hallitustoimintaan oppimaan uutta, kasvattamaan verkostojani sekä luomaan uudenlaisia tapahtumakonsepteja koronan asettamin rajoituksin. 

Ida-Emilia Kaukonen: Toimivan ja koukuttavan verkkoyhteisön luominen ja ylläpito 

Taidolla luotu ja ylläpidetty yhteisö on monen onnistuneen järjestön, yrityksen ja esimerkiksi pelien menestyksen salaisuus. Luennolla käydään läpi, kuinka verkkoyhteisöstä tehdään mielenkiintoinen, tarkoitustaan palveleva, käyttäjiään aidosti hyödyttävä ja jopa addiktoivan sitouttava.

Ida-Emilia Kaukonen (CEO, Blackthorn Visions Oy) on yhteisöhallinnoinnin asiantuntija ja konsultti, joka työskentelee mobiilipelien, järjestöjen, tapahtumien ja muiden vastaavien yhteisöjen parissa. Hänen erityisosaamistaan on psykologia sosiaalisen median käytön takana, sekä voimakkaan yhteisöllisyyden tunteen luominen. 

Tuomas Meriö: Yhteisön kehittäminen korkeakoulussa: Mitä keinoja opiskelijoilla on oman yhteisönsä kehittämiseen? 

 Tuomas Meriö on Nyyti ry:n Yhdessä yhteisöksi -hankkeen projektipäällikkö 

4.11. klo 14-16 – Hyvinvointia tuutoroinnista

Tuutorit ovat tärkeä osa opiskelijakulttuuria. Mikä on tuutorin rooli ja miten tuutori voi omalla toiminnallaan edistää saavutettavampaa opiskelijayhteisöä? Tuutoreille, tuutoreita kouluttaville ja tuutoroinnin parissa työskenteleville räätälöidyssä webinaarissa käsitellään yksinäisyyttä, moninaisuutta ja inklusiivisuutta osana tuutorointia.

Webinaarin tallenne: https://www.youtube.com/watch?v=9CCzmTjA4AQ

KUPLAn alkusanat: Tuutoroinnin merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa 

KUPLA-hankkeen koulutussuunnittelija Milla Ruuska kertoo KUPLAn tuutorikoulutuksista sekä kuinka niitä kannattaa hyödyntää oman yhteisön tuutoreiden kouluttamisessa. Vilkaistaan myös tuutoreiden työvälineeksi hankkeen aikana toteutettua Osaava tuutori – opiskelijatuutorin tehtäväkirjaa. 

Kirkko Helsingissä, Laura “Late” Mäntylä – Moninaisuuden huomioiminen tuutoroinnissa 

Miten luoda turvallisempaa tilaa tuutoritoiminnassa? Puheenvuorossa pohditaan moninaisuuden eri ulottuvuuksia opiskelijoiden keskuudessa. Mitä tuutorin on tärkeä tiedostaa moninaisuudesta ja miten hän voi toimia, tukeakseen opiskelijayhteisössään jokaisen hyvinvointia yhteisön jäsenenä. 

Laura ”Late” Mäntylä on Helsingin yliopistolaisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi sekä seksuaalineuvoja. Hän on moninaisuuden ja turvallisemman tilan asiantuntija ja kouluttaja. Reilun kymmenen vuoden aikana yliopistopappina hän on kouluttanut paljon tuutoreita. 

HelsinkiMissio, Tuuli Albekoglu – Opiskelijoiden yksinäisyys ja yhteisöllisyys  

Keskiviikon päätöswebinaarin toisena puhujana on Tuuli Albekoglu, joka on yksinäisyystyön asiantuntija HelsinkiMissiossa. Tuulin puheenvuorossa käsitellään mitä yksinäisyys on, HelsinkiMission yksinäisyystyötä, yksinäisyyttä opiskelijoiden keskuudessa sekä kuinka ennaltaehkäistä yksinäisyyttä opiskelijayhteisöissä tuutorin roolista.  

Tuuli Albekoglu toimii yksinäisyystyön asiantuntijana HelsinkiMissiossa. Hänellä on psykoterapeuttinen maisterintutkinto Oxfordin yliopistosta sekä vuosien kokemusta yhteisöllisyyden lisäämisestä työ -ja opiskelijayhteisöissä. 

5.11. klo 14-16 Katsauksia opiskelijoiden ohjaukseen ja ehkäisevään päihdetyöhön korkeakoulussa

Webinaarissa esitellään kolmen eri korkeakoulun opiskelijoiden ohjauksen malli tai sen osa. Lisäksi webinaarissa esitellään mistä osista korkeakoulun ehkäisevä päihdetyö koostuu, miten rakennetaan käytettävä ja käytännönläheinen opiskelijoiden päihdeohjelma sekä annetaan vinkkejä, miten päihteet otetaan opiskelijan kanssa puheeksi. Webinaari on suunnattu korkeakoulujen ohjaus- ja opetushenkilöstölle.

Webinaarin tallenne: https://www.youtube.com/watch?v=H094DRlajkU

KUPLA: Korkeakoulun ehkäisevä päihdetyö, Opiskelijoiden päihdeohjelma ja päihteiden puheeksi otto 
KUPLA-hankkeen koulutussuunnittelija Emmi Lehtinen esittelee hankkeessa tuotettuja tukimateriaaleja, jotka auttavat hahmottamaan korkeakoulussa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä, opiskelijoiden päihdeohjelman kehittämistä ja päihteiden puheeksiottoa opiskelijoiden kanssa.
 
Opiskelijoiden ohjaus ja ehkäisevä päihdetyö Oulun ammattikorkeakoulussa. 
Erja Korhonen, lehtori, kampus-opo ja Susanna Saarinen, lehtori, kampus-opo. 

Ohjausta, tukea ja kohtaamisia matalalla kynnyksellä Tampereen ammattikorkeakoulussa.   

Katsauksessa esittelemme TAMKilaisen opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen mallin. Kerromme myös, ketkä kaikki tätä ohjaustyötä tekevät ja millä tavoin pyrimme tekemään siitä opiskelijalähtöistä ja saavutettavaa. Lisäksi kuvaamme erilaisia asioita ja tilanteita, joiden kanssa opiskelijat hakeutuvat korkeakoulun sisäisiin ohjaus- ja tukipalveluihin. 

Merja Hanhimäki on TAMK oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikkö. Hanhimäki on maatalous-metsätieteiden maisteri sekä suorittanut opinto-ohjaajan ja ammatillinen erityisopettaja -koulutukset. Hän on myös TAMKin päihdeyhteyshenkilö ja toiminut opiskelijoiden ohjauksessa 15 vuoden ajan.   

Annina Vilkas on TAMK:n suunnittelija, hyvinvoinnin ohjaus. Vilkas on koulutukseltaan sosionomi (ylempi AMK) ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Hän on työskennellyt opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukyvyn edistämiseen ja tukemiseen liittyvissä tehtävissä TAMKissa kesäkuusta 2020 lähtien. Tätä edeltävästi hänellä on 13 vuoden kokemus yksilökohtaisesta asiakastyöstä, verkostotyöstä sekä muutostyöskentelystä vaativan asiakasryhmän kanssa. 

Ohjausmallit näkyviksi – Sisu työvälineenä opintojen ohjaukseen 
Helsingin yliopisto on ottamassa käyttöön uuden opintotietojärjestelmän Sisun. Sisu tukee opiskelijan opintojen suunnittelua opintojen alusta alkaen aina valmistumiseen saakka. Sisu tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia ja tukea opintojen ohjaukseen osana koulutusohjelmien laajempia ohjauskäytänteitä.  

Anna Leino on Helsingin yliopiston suunnittelija, Ohjausyhteistyön palvelut. Leino on kasvatustieteen maisteri ja erityisopettaja, joka toimii projektipäällikkönä Ohjausmallit näkyviksi-projektissa Helsingin yliopistolla. 

Yhteenveto ja keskustelua