Saavutettavuus selvitys

kupla-hanke.fi -sivuston saavutettavuus

Tavoiteltu saavutettavuus taso: WCAG 2.1.1 taso-AA

Vaatimustenmukaisuustilanne: Täyttää osittain vaatimukset

Ei saavutettava sisältö:

 • Osa linkitetyistä pdf-tiedostoista
 • Osa kuvien vaihtoehtoisista teksteisä (alt)
 • Puutteita kieliversioiden (englanti, ruotsi) saavutettavuudessa

Sivustolle tehdyt testit ja tulokset:

 • Valo-ja piirroskuvien selitteet (alt) -Osittain OK
 • Linkkeinä toimivilla kuvilla on linkin kohdetta kuvaavat tekstivastineet. OK
  (Toiminto käytössä myös käytettäessä sivustoa pelkästään näppäimillä, ilman hiirtä.)
 • Tekstin zoomaukset 200% -OK (selaimen toiminnoilla)
 • Sivuston käyttö näppäimistöllä. -looginen lukujärjestys. OK.
 • Valikon käyttö pelkkää näppäimistöä käyttäen. OK
 • Tekstien ja taustojen kontrastien riittävyys AA-tasolle. OK

21.2.2020 Carnivore Oy

Palaute:

Palautetta sivuston saavutettavuudesta voi lähettää osoitteeseen: kupla@ehyt.fi