Aktuellt

KUPLAs tutorutbildningar finns nu också på svenska.

KUPLAs tutorutbildningsmaterialer är nu publicerad på svenska. De svenskspråkiga utbildningar kan laddas ner här:

  1. Tutorns roll
  2. Planering av tutorverksamheten
  3. Tutorns grupphandledningsfärdigheter, grupprocessen och en trygg atmosfär
  4. Mångfald och inkludering i tutorverksamheten
  5. Studieförmåga och psykisk hälsa
  6. Rusmedlens roll i studiegemenskapen

Tutorutbildningar på svenska, finska och engelska kan också laddas ner här (Google Drive).