För personal

Den högskolepersonal som jobbar med välbefinnande och handledning har en viktig roll när det gäller att främja de studerandes helhetsmässiga välbefinnande, upprätthålla studieförmågan och främja gemenskapskänslan. Arbetet för att förebygga missbruk och främja psykiskt välbefinnande är en central del av högskolornas välfärdsarbete. KUPLA erbjuder stöd kring dessa teman.

Inom projektet utarbetas en utbildningsmodell och en guide som riktar sig till högskolans personal och som behandlar förebyggande av missbruk och främjande av psykiskt välbefinnande som en del av handlednings-, utbildnings- och välfärdsarbetet. Dessutom stärks beredskapen att ta upp användningen av rusmedel till diskussion. Dessutom stöder projektet högskolegemenskaperna med att utveckla och införa rusmedelsprogram för studerande.