För studerande

För aktiva i studentföreningar

Vilken slags studentkultur bygger du? Som aktiv inom en studentförening har du en viktig roll i att skapa stämning och stärka känslan av samhörighet inom studiegemenskapen. Genom att arrangera mångsidiga och attraktiva evenemang som alla lätt och bekvämt kan delta i kan du bygga en gemenskaplig och inkluderande studiekultur.

KUPLA-projektets utbildningar provkörs under år 2019 tillsammans med projektets samarbetsskolor och föreningar. Utifrån utbildningrna bearbetas ett färdigt utbildningsmaterial som är tillgängligt för alla. KUPLAs utbildningar för föreningsaktiva är

Workshop i evenemangskoncept
Utbildning i evenemangssäkerhet
Utbildning i evenamangskommunikation
Inklusivitet inom evenemangsplanering

För mer information om projektets utbildningar fås av utbildningsplanerare Emi Maeda, emi.maeda@ehyt.fi.

För tutorer

Som tutor möjliggör du att nya studerande upplever sig välkomna i studiegemenskapen och gör det lättare för dem att bekanta sig med andra studerande. Känslan av att höra till gruppen och gemenskapen ger studierna en smidigare start och är en central faktor för upprätthållandet av studerandenas välbefinnande. Därför är det viktigt att du redan innan de nya studerandena anländer funderar på med vilka metoder du som tutor kan stöda en bra stämning och gruppbildning samt ta hänsyn till bland annat studerandenas olika livssituationer och förväntningar på studielivet.

År 2020 ger KUPLA-projektet ut en handbok för tutorer. Inom projektet utvecklar vi även en kursmodell som högskolor samt studentföreningar och studentkårer kan utnyttja vid utbildning av tutorer.

Utbildningen är indelad i sex olika temahelheter, som kan användas enskilt eller byggas upp som en helhet.
Du kan välja mellan följande helheter:
1. Tutorns roll
2. Planering av tutorverksamhetens
3. Tutorns färdigheter i gruppledarskap, grupprocessen och deltagarnas trygghet
4. Inkludering av mångfald och inklusivitet i turorverksamheten
5. Studieförmåga och psykiskt välmående (hålls tillsammans med del 7)
6. Rusmedlens betydelse i studiegemenskapen (hålls tillsammans med del 7)
7. Uttryckandet av oro och varifrån man kan få hjälp

Tutorutbildningen utarbetas med samarbetsskolorna, men finns även tillgänglig för andra intresserade enligt möjlighet. Ifall du är intresserad att utveckla tutorutbilningen inom din egen högskola/universitet och önskar beställa utbildning för era tutorer, kontakta då KUPLA-projektets utbildningsplanerare Emmi Lehtinen, emmi.lehtinen@ehyt.fi

För studerande

Har du någon gång oroat dig för hur din studiekompis, vän eller någon annan har det eller orkar? Kanske du rentav har tagit upp något som oroat dig i en annan människas beteende, till exempel riklig användning av rusmedel eller tecken på utmattning. Det lönar sig att uttrycka sin oro, trots att det inte automatiskt leder till att den andre motiveras till att söker hjälp. Genom att berätta om din oro kommunicerar du omsorg och empati, vilket redan i sig ofta har stor betydelse. Se våra tips för att ta frågor till tals här.

Det finns hjälp att få såväl för att stöda en närstående eller för att begrunda egna problem kring rusmedelsanvändning eller psykiskt välbefinnande. Till exempel betjänar vår kostnadsfria Rusmedelsrådgivning på tfn 0800 900 45 dygnet runt alla dagar i året. Tjänsten stöder dig om du vill diskutera din egen eller din närståendes rusmedelsanvändning. Se Nyyti ry:s omfattande lista över stödtjänster för studerande och unga vuxna här.