Vad är KUPLA?

Projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur (2018–2020) stöder välbefinnandet och studieförmågan hos högskolestuderande, ökar högskolegemenskapernas beredskap att förebygga rusmedelsproblem och främjar en studiekultur som bygger på gemenskapskänsla och tillgänglighet. KUPLA uppmuntrar till en öppen diskussion om rusmedel och psykiskt välbefinnande inom högskolegemenskaperna.

Läs mer
Lähikuva käsistä jotka pelaavat pelikonsolin ohjaimilla
Ajankohtaista sv
By Emi Maeda / 4.6.2020

Vad är spelfostran?

Problem orsakade av rusmedel och spelande förebyggs med stöd av rusmedels- och spelfostran. Vad tänker utbildarna i spelfostran Jenni och...

Read More
Kuva takaa päin kun joukko nuoria aikuisia kulkee eteenpäin toisistaan kiinni pitäen.
Ajankohtaista, Ajankohtaista sv
By Emi Maeda / 20.4.2020

KUPLAs tutorutbildningar finns nu också på svenska

KUPLAs tutorutbildningsmaterialer är nu publicerad på svenska. De svenskspråkiga utbildningar kan laddas ner här: 1. Tutorns roll 2. Planering av...

Read More
Ajankohtaista sv
By Emi Maeda / 10.10.2019

kulttuurin muuttajat – kulturförändrare

Vilken roll har alkoholen i studiekulturen? Är alkoholbruk alltid en privat angelägenhet? Dricker varje ”normal” studerande alkohol? Kulttuurin muuttajat –...

Read More