Vad är KUPLA?

Projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur (2018–2020) stöder välbefinnandet och studieförmågan hos högskolestuderande, ökar högskolegemenskapernas beredskap att förebygga rusmedelsproblem och främjar en studiekultur som bygger på gemenskapskänsla och tillgänglighet. KUPLA uppmuntrar till en öppen diskussion om rusmedel och psykiskt välbefinnande inom högskolegemenskaperna.

Läs mer
Ajankohtaista sv
By Emi Maeda / 10.10.2019

kulttuurin muuttajat – kulturförändrare

Vilken roll har alkoholen i studiekulturen? Är alkoholbruk alltid en privat angelägenhet? Dricker varje ”normal” studerande alkohol? Kulttuurin muuttajat –...

Read More