Kontaktuppgifter

Projektchef Emi Maeda EHYT ry
Utbildningar för föreningsaktiva

emi.maeda(a)ehyt.fi, p. 050 431 1660

Utbildningsplanerare Emmi Lehtinen, EHYT ry
Tutorutbildningar
Utbildningar för högskolepersonal

emmi.lehtinen(a)ehyt.fi, p. 046 920 5853