Kontaktuppgifter

Utbildningsplanerare Emmi Lehtinen, EHYT rf
Utbildningar för högskolepersonal

emmi.lehtinen(a)ehyt.fi
t. 046 920 5853