Kontaktuppgifter

Projektchef Emi Maeda EHYT rf
Utbildningar för föreningsaktiva

emi.maeda(a)ehyt.fi
t. 050 431 1660

Utbildningsplanerare Emmi Lehtinen, EHYT rf
Utbildningar för högskolepersonal

emmi.lehtinen(a)ehyt.fi
t. 046 920 5853

Utbildningsplanerare Milla Ruuska, EHYT rf
Tutorutbildningar
milla.ruuska(a)ehyt.fi
t. 050 524 9909