Stödmaterial

Projektet KUPLA har tagit fram olika former av stödmaterial för högskolans välmåendeaktörer, arrangörer av studentevenemang samt tutorer. Förutom KUPLAs material hittar du på denna webbplats även länkar till material som har tagits fram av andra parter.

En kunnig tutor – Tutorns verktygslåda (pdf)

Arbetsboken är avsedd som verktyg för tutorer vid högskolor. Boken ger tips om att fungera som tutor och uppgifter för att reflektera kring sin roll och sina resurser. Uppgiftsboken kan utnyttjas för planering och genomförande av tutorverksamheten samt för rapportering.

På engelska: Skillful tutor – Exercise book for student tutors (pdf)
På finska: Osaava tuutori – opiskelijatuutorin tehtäväkirja (pdf)

Hur talar man om oro? Rumstavla  pdf (endast på finska)

Tips på hur man tar till tals. Rumstavlan sammanfattar vad du kan göra och säga i en situation där du känner oro över en studiekompis eller en närståendes persons situation.

Guidehäfte Diskutera rusmedel i högskolan (pdf)

I EHYT rf:s publikationsbutik finns guiden även i tryckt version.

Användning av rusmedel upplevs ofta som vars och ens ensak – därför kan det kännas svårt att ingripa. Regelbunden och riklig användning av rusmedel försvagar dock studie- och arbetsförmågan och påverkar även andra. När du blir orolig över en studerandes ork, tveka inte att tala om det. KUPLA-projektets guidehäfte erbjuder fyra steg för hur rusmedel kan diskuteras i högskolan samt en lista över stödtjänster till vilka studerande kan hänvisas och som du får ytterligare information om.

Planschen Förebyggande rusmedelsarbete vid högskolor (pdf)

Planschen beskriver förebyggande rusmedelsarbete i högskolegemenskaper och vilka åtgärder man bör fästa uppmärksamhet vid på strukturell, gemenskaplig och individuell nivå för att förebyggandet av skador ska ha större effekt.

Rekommendationer för utvecklandet och förankrandet av rusmedelsprogrammet för studerande i högskolegemenskapen (pdf)

Projektet KUPLA har publicerat rekommendationer för studerandes rusmedelsproblem. Rekommendationerna gäller utarbetande och utveckling av förebyggande arbete i anknytning till studerandes rusmedelsproblem. Ifall högskolan är i färd med att uppdatera eller står i beråd att utarbeta rusmedelsprogrammet för studerande är rekommendationerna ett utmärkt hjälpmedel.

KUPLA-projektets nyhetsbrev (endast på finska)

Nyhetsbrevet erbjuder dig information om senaste nytt i projektet samt material direkt till din e-post. Nyhetsbrevet innehåller även aktuell information om studieförmåga, psykisk hälsa, förebyggande rusmedelsarbete och gemenskaplighet. Nyhetsbrevet utkommer med ca sex veckors mellanrum.